En række danske virksomheder har problemer med udledning af kviksølv og andre miljøfremmede stoffer, og Miljøstyrelsen beder nu vandbranchen om hjælp til rensning, så vandområder ikke får dårligere tilstand. Her et overløbsbygværk ved Utterslev Mose i København.
En række danske virksomheder har problemer med udledning af kviksølv og andre miljøfremmede stoffer, og Miljøstyrelsen beder nu vandbranchen om hjælp til rensning, så vandområder ikke får dårligere tilstand. Her et overløbsbygværk ved Utterslev Mose i København.

Foto : Michael Rothenborg

Miljøstyrelsen til vandbranchen: Hjælp os med at rense for kviksølv

En række danske virksomheder har problemer med EU's grænseværdier for miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. Miljøstyrelsen kalder situationen »en brændende platform«.
Miljøstyrelsen beder nu den danske vandsektor om hjælp til at videreudvikle renseteknologi til bl.a. kviksølv.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.