Forskere fra Aalborg Universitet på vej til at indsamle prøver til mikroplastanalyse på Lofoten i Norge. Det sker med eget udstyr; bl.a. et stålfilter med en lille porrestørrelse (10 mikrometer), som vandet filtreres igennem.
Forskere fra Aalborg Universitet på vej til at indsamle prøver til mikroplastanalyse på Lofoten i Norge. Det sker med eget udstyr; bl.a. et stålfilter med en lille porrestørrelse (10 mikrometer), som vandet filtreres igennem.

Foto : Aalborg Universitet/Alvise Vianello

Mikroplast måles langt mere præcist

Der er begrundet mistanke om, at mikroplast kan skade vandmiljøet, og det har hidtil været uhyre svært at måle mængderne. Men tempoet i analysen af mikroplast er mangedoblet på et nyt laboratorium på Aalborg Universitet.
Der er efterspørgsel på præcise målinger af mikroplast. Det kan forskerne på Aalborg Universitet konstatere her godt et halvt år efter åbningen af et nyt forskningscenter.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Flere typer mikroplast

Ifølge PlasticsEurope produceres der på verdensplan knap 350 millioner ton plast om året.

Heraf går en stor del til engangsprodukter; der er med andre ord ineffektiv genanvendelse og ringe cirkulær økonomi.

Konsekvensen er et globalt problem med plastforurening, herunder mikroplast, der defineres som partikler mindre end 5 mm.

Primær mikroplast er designet med en lille partikelstørrelse og anvendes enten af industrien eller som tilsætningsstoffer i f.eks. hygiejne- og plejeprodukter.

Sekundær mikroplast er mikrometer-store fragmenter af plast, som stammer fra nedbrydning af større stykker plast – eller slitage fra f.eks. sko og fiskeudstyr. Det er dem, der udgør langt den største kilde til mikroplast i naturen.

Den overordnede danske udledning af mikroplast til vandmiljøet er estimeret til 600-3.100 ton om året. Det tal medtager bl.a. fibre fra tøjtekstiler, når der ledes spildevand fra en vaskemaskine, og slitage af bildæk og bygningsmaterialer – men ikke store stykker plast, som er smidt i naturen og nedbrydes her.

Kilde: Aalborg Universitet, Aktuel naturvidenskab.