Membranfiltrering skal forhindre bakteries sultedød - 3. artikel i serien om pesticidrens

Foto : Mem2Bio

Membranfiltrering skal forhindre bakteries sultedød - 3. artikel i serien om pesticidrens

Membraner er effektive til bortfiltrere mange typer pesticider og pesticidrester, men endnu mangler der gode metoder til at nedbryde forureningen. Efter mere end et årtis laboratorieforsøg med bakterier er ny fuldskalatest nu i gang.
»Forestil dig, at din lokale vandværksmand står med en dåse i hånden. Han læser på mærkaten: “Frysetørret Aminobacter”, inden han drysser det uskadelige pulver ned i vandværkets sandfilter. Mærkeligt tænker du måske. Men det er ikke så mærkeligt endda. Aminobacter er navnet på to nye bakterier fra dansk jord, der har den unikke egenskab, at de omdanner pesticidresten BAM til det rene ingenting – eller rettere til CO2 og vand.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Serie: Pesticidrensning

Efterhånden, som der bliver testet for flere og flere typer pesticider, biocider og nedbrydningsprodukter heraf, finder vandforsyningerne flere og flere forurenede boringer.

Om man skal rense drikkevandet flere steder, er stadig oppe til debat, men der bliver uden tvivl flere og flere steder, hvor man kommer til at forholde sig til problemstillingen. Derfor sætter Watertech fokus på de forskellige rensemuligheder og de gode og dårlige erfaringer, som forsyninger, virksomheder og forskere har gjort sig dem. 

  • Seriens første artikel handler om kulfiltrering. 
  • Den anden artikel handler om membranfiltrering.
  • Den tredje artikel om bakterier og kombinationen af membraner og bakterier.
  • Den fjerde om kemisk oxidation.
  • Den femte og sidste om, man også bør justere på kravværdierne.