Mange gummistøvle-ture spares med nye IoT-målere

Afdelingsleder hos Niras Klaus Christensen installerer en vandstandslogger i en sø i projektområdet i Egedal.
Afdelingsleder hos Niras Klaus Christensen installerer en vandstandslogger i en sø i projektområdet i Egedal. Illustration: Niras. Se større version
Et par innovative projekter i Nordsjælland er konkrete eksempler på, hvordan Internet of Things og machine learning kan gøre arbejdsdagen i et forsyningsselskab mere effektiv – og overvågning af f.eks. vandstand billigere.
Indblik 24. oktober 2019 kl. 06:14
errorÆldre end 30 dage

Nogle vil måske savne det lidt. Andre vil nok glæde sig. Men sikkert er det, at det bliver billigere, når nye IoT-målere kommer til at spare fagfolk for mange ture i gummistøvler.

»Jeg har ikke noget imod at trække i gummistøvlerne, men det er unægtelig meget nemmere og mere effektivt med IoT-målerne,« siger Christian Mathias Rundblad, hydrolog og fagleder i rådgivningsvirksomheden Niras.

Niras kører i øjeblikket et projekt for Danmarks næststørste vand- og spildevandsselskab, Novafos, hvor man kobler vandstandsloggere med sensorer til 13 boringer og to søer i et byudviklingsområde tæt ved rådhuset i Egedal Kommune i Nordsjælland.

Sensorerne er batteridrevne og holder hele tiden øje med vandstanden og rapporterer løbende data hjem til Novafos via internettet.

Slipper for at fedte med Excel-ark

»De gængse målere skal du jo selv ud og aflæse. De er ikke altid lette at finde, fordi området kan være groet til. Den aflæsningstur tager man måske hver anden måned – og så skal du have data fra alle målere ned på et USB-stik og ind i et Excel-ark og fedte med dem. Med online-overvågningen kan du f.eks. sidde ved et møde og smidigt lige klikke dig rundt i det digitale oversigtskort og se, hvordan det går med vandstanden,« forklarer Christian Rundblad.

»Og for kunderne er oplysningerne jo ikke bare tilgængelige mandag-tirsdag inden for almindelig arbejdstid via os. De kan selv slå op døgnet rundt, også i weekenden,« tilføjer Klaus Christensen, afdelingsleder for automation i Niras.

Netop det at være i kontakt med sensorerne hele tiden er den største gevinst ved denne webbaserede grundvandsmåling, bekræfter projektleder i Novafos Thomas Dahl Strandberg.

»Det betyder, at vi kan tilgå data øjeblikkeligt fra en hjemmeside uden at skulle ud i marken. Fra kontoret har vi desuden overblik over udstyret og opdager hurtigt tekniske fejl,« siger han.

Undgår bøvl med el til målerne

Og der er flere fordele inden for datasikkerheden. Du opdager med det samme, hvis en måler sætter ud – i modsætning til med de gængse målere, hvor du først opdager det, når du er ude i gummistøvlerne. På den måde kan du undgå at miste mange ugers værdifulde data.

Hertil kommer, at du kan montere de batteridrevne enheder hvor som helst. De vil fremover kunne overtage mange af de måleopgaver som tidligere krævede enheder med strømforsyning.

»Vi har altid bokset med at få el ud til målerne. Det bøvl undgår vi nu,« konstaterer Klaus Christensen.

Niras bruger teknologien LoRaWAN og har sat sin egen gateway op, så der ikke skal betales til en teleleverandør for at sende data.

Det medvirker til, at den nye metode er prismæssigt konkurrencedygtig med den gamle.

»Samler man hele regnestykket inklusive opsætning og drift, er IoT-målerne faktisk lidt billigere end de gængse. Og man får meget mere data for pengene,« siger Klaus Christensen.

Giver sikre data om bassinstørrelser

I byudviklingsområdet i Egedal bruges målerne i første omgang relativt simpelt; nemlig til at tjekke, hvordan hydrologien og vandbalancen hænger sammen.

»Vi kortlægger f.eks. grundvandsstanden hen over året – og tjekker, hvor terrænnært grundvandet står. Terrænnært grundvand er jo et stigende problem mange steder i landet,« påpeger Christian Rundblad.

Senere er det planen at koble en lokal regnmåler på. Når man så ser, hvordan vandstanden ændrer sig efter kraftig regn, kan det give en indikation om, hvor store vandbassiner der er behov for i forhold til klimasikringen af området.

Og når bassinerne er udført, kan data bruges som en slags storskala-nedsivningsforsøg ved at se på, hvordan vandstanden i bassinerne responderer på en nedbørshændelse.

Samlet billede af vandstrømme

Der kommer hele tiden nye IoT-sensorer. De kan principielt måle alt fra strømforbrug, temperaturer og vandforbrug til luftkvalitet og luftfugtighed - og der arbejdes på at måle overløbsmængder af spildevand til natur.

Når alt er forbundet, kan man lettere give et samlet billede af, hvordan for eksempel nedbør og vandstand hænger sammen, og ud fra den viden beslutte, hvordan man samlet håndterer regnvandet i et område.

»Det er muligt at opstille et system baseret på kunstig intelligens og machine learning, som kan give besked i bestemte situationer, hvor programmet for eksempel på baggrund af datahistorik og givne forudsætninger kan forudsige forøget risiko for oversvømmelser og verificere de vandhåndteringsløsninger, der er valgt til et projekt« forklarer Christian Rundblad.

Kan følge oversvømmelser i tørvejr

Egedal er ikke det eneste sted, hvor kommuner og forsyninger er i færd med at gøre sig værdifulde erfaringer med IoT-målere. I Gribskov Kommune har HedeDanmark og IoT Denmark opsat målere i et område ved Rågeleje Strand, der flere gange har været plaget af oversvømmelser fra vandløb og åløb.

Nu kan kommunens folk sidde i tørvejr og tjekke på en skærm, om det er nødvendigt for dem at tage ud og grave for at forebygge oversvømmelser.

Tidligere har man ved kraftig regn skullet ud og tjekke ved de enkelte risikoområder – altså måttet hive gummistøvlerne på.

Se video om det projekt her.

IoT – Internet of Things

Internet of Things (IoT) er et koncept, der dækker over at flere og flere ting bliver forbundet med internettet.

Inden for forbrugerelektronik betyder det, at vaskemaskinen og kaffemaskinen kan startes over telefonen, og sende en besked, når den er færdig, og skraldespanden kan fortælle, når den er fuld. 

Men teknologien har i endnu højere grad potentiale inden for industrien, hvor den understøtter alt fra mere intelligente fabrikker til flådestyring for transportvirksomheder. Og IoT kan også komme forsyningsselskaber til gode.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden