Sådan ser kortlægningen af dybden for redoxgrænsen ud for Danmark.
Sådan ser kortlægningen af dybden for redoxgrænsen ud for Danmark.

Foto : Geus

Machine learning bruges til kortlægning af faren for nitratbelastning fra landbruget

Forholdene i undergrunden er afgørende for naturlig fjernelse af nitrat. Tidligere har man brugt manuelle tolkninger, men nu hjælper it til mere detaljeret og hurtig forudsigelse.
Dansk landbrug skal i gang med målrettet kvælstofregulering, hvor man via kendskab til de naturlige forhold vil optimere kvælstofvirkemidlerne, så man kan reducere kvælstoftabet, der løber fra rodzonen til grundvand, overfladevand og videre til marine recipienter.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.