Løsning på vej for Danmarks nok mest forurenende kloakoverløb
Det ser idyllisk ud, men overløbsbygværket her var for godt 50 år siden stærkt medvirkende til at udrydde alt liv i naturområdet - og det skaber stadig store miljøproblemer.

Foto : Michael Rothenborg

Løsning på vej for Danmarks nok mest forurenende kloakoverløb

Overløbsbygværket U11 har belastet et af hovedstadens største naturområder i næsten 100 år. Men nu skal der bl.a. bygges et stort underjordisk forsinkelsesbassin, så vandmiljøet endelig kan leve op til EU’s og statens krav.
Det er efter alt at dømme Danmarks mest forurenende kloakoverløb, og det har skadet miljøet i næsten 100 år. Men nu er der endelig udsigt til, at overløbene fra U11 til Fæstningskanalen og Utterslev Mose i København kommer ned i nærheden af et niveau, som er foreneligt med EU’s Vandrammedirektiv – og hvor naturen kan blive genoprettet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer