Lattergas på renseanlæg er ikke for sjov

Når iltkoncentrationen falder i et renseanlæg, øges produktionen af lattergas. Det er et problem, idet lattergas har cirka 300 gange større drivhuseffekt end CO2. Nu har et projekt fra AAU dog fundet en ny metode, der kan løse problemet – og mere til.
Mange forsyningsselskaber arbejder i disse år på at energioptimere deres renseanlæg og om muligt gøre dem energiproducerende. Det positive ved disse tiltag er, at det skaber energibesparelser og udnyttelse af energi, der ikke tidligere er blevet udnyttet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Om KLIVER

KLIVER-projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets program for Miljøteknisk Udvikling og Demonstration (MUDP) og udføres i et samarbejde mellem Krüger, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Mariagerfjord Vand A/S og Energi Viborg Vand A/S.

Selve projektet forgår på Mariagerfjord Renseanlæg, hvor produktionen af fede syrer testes, og den samlede udledning af lattergas måles. For at bruge kulstoffet der, hvor det giver mest værdi, er det vigtigt at have tilstrækkelig stor viden om processerne og hele tiden overvåge renseanlægget.

Krüger AquaVista-platformen vil blive brugt til at styre renseanlægget for på den måde at sikre den rette balance mellem en effektiv spildevandsrensning, lav udledning af lattergas og lavt energiforbrug.