I Indsatsområde Beder er der i alt 1.490 ha sårbare og boringsnære områder. Siden 2006 havde vandværkerne indgået frivillige aftaler om pesticidfri drift på 121 ha, men der manglede stadig aftaler ift. 623 ha landbrugsarealer. Efter at indsatsplanen blev vedtaget i 2013, lykkedes det for vandværkerne at få aftaler i stand med ejerne af cirka en tredjedel af det tilbageværende areal. Kommunen havde imidlertid besluttet at gennemføre et forbud, hvis der ikke hurtigt kunne indgås aftaler om mindst halvdelen af arealet, og i 2016 besluttede byrådet derfor at udstede et forbud for 46 ejendomme. Ni landmænd klagede over afgørelsen, men klagen er nu blevet afvist.
I Indsatsområde Beder er der i alt 1.490 ha sårbare og boringsnære områder. Siden 2006 havde vandværkerne indgået frivillige aftaler om pesticidfri drift på 121 ha, men der manglede stadig aftaler ift. 623 ha landbrugsarealer. Efter at indsatsplanen blev vedtaget i 2013, lykkedes det for vandværkerne at få aftaler i stand med ejerne af cirka en tredjedel af det tilbageværende areal. Kommunen havde imidlertid besluttet at gennemføre et forbud, hvis der ikke hurtigt kunne indgås aftaler om mindst halvdelen af arealet, og i 2016 besluttede byrådet derfor at udstede et forbud for 46 ejendomme. Ni landmænd klagede over afgørelsen, men klagen er nu blevet afvist.

Foto : Aarhus Kommune

Landmænd taber klagesager om pesticidforbud ved Aarhus

Aarhus Kommune forbød i 2016 anvendelsen af pesticider på 46 ejendomme. Nogle af landmændene klagede over forbuddet, men Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu afgjort, at forbuddet var berettiget.
Risikoen for, at grundvandet under Aarhus-forstaden Beder bliver forurenet med pesticider, er så stor, at Aarhus Kommunes forbud mod brug af sprøjtemidler på 46 ejendomme er berettiget. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort for nylig.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.