Kunstig intelligens skal integreres i styringen af stort set alle led hos Aarhus Vand. Forsyningen er ved at skifte sine vandtårne ud med pumpebaseret system og vil i den forbindelse bruge kunstig intelligens til at lave præcise prognoser for vandforbruget, så der ikke produceres mere vand, end der er brug for. Dermed mindskes behovet for pumpning og vandtanke. Den kunstige intelligens skal også optimere produktionen fra de enkelte boringer og mindske udsving i trykket, så slid og risikoen for brud på ledningerne mindskes.
Kunstig intelligens skal integreres i styringen af stort set alle led hos Aarhus Vand. Forsyningen er ved at skifte sine vandtårne ud med pumpebaseret system og vil i den forbindelse bruge kunstig intelligens til at lave præcise prognoser for vandforbruget, så der ikke produceres mere vand, end der er brug for. Dermed mindskes behovet for pumpning og vandtanke. Den kunstige intelligens skal også optimere produktionen fra de enkelte boringer og mindske udsving i trykket, så slid og risikoen for brud på ledningerne mindskes.

Foto : Chain

Kunstig intelligens skal give yngre vand og ældre ledninger i Aarhus

Aarhus Vand fjerner vandtårnene og går over til et lukket flow- og trykstyret system. Det nye system skal overordnet styres med kunstig intelligens for at sikre friskt vand, lavt energiforbrug og forlænge levetiden på ledningsnettet
»Vores største bekymring er faktisk, at vi slet ikke får brugt den overordnede styring.« Sådan lyder det til sidst i interviewet fra Anders Lynggard-Jensen, der er fagchef for automation og procesoptimering hos Aarhus Vand.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.