Brøndbyvester Vandværk er det første vandværk i Hofors område, der er blevet ombygget til produktion af blødere vand.
Brøndbyvester Vandværk er det første vandværk i Hofors område, der er blevet ombygget til produktion af blødere vand.

Foto : Hofor

Krüger: Blødgøring er ikke altid klogt - selv om forbrugerne ønsker det

Selskabet har opstillet seks forhold, som bør overvejes, før vandforsyninger beslutter sig for blødgøring af vandet. Et emne, der er hot lige nu, fordi forbrugerne efterspørger det.
I denne tid er der generalforsamlinger rundt om hos de danske vandværker og forsyningsselskaber, og mange dagsordener indeholder ønsket om blødgøring af vandet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Undersøg seks forhold før beslutningen om blødgøring

Krüger A/S rådgiver forsyningsselskaber om blødgøring af vand og valg af teknologi.

Firmaet har samlet seks forhold, som vandforsyninger – små som store - bør overveje, før de går i gang med blødgøring af drikkevandet.

1. Vandets hårdhed og kalkfældningspotentiale

Hårdheden har betydning for, hvor meget sæbe og salt der skal bruges i køkken og bad. Kalkfældningspotentialet siger derimod noget om, hvor meget kalk der kan udfældes hos kunderne. Og det afhænger af bl.a. vandets hårdhed, indhold af bikarbonat, pH og temperatur.

2. Den endelige drikkevandskvalitet

Blødgøring og reduktion af kalkfældningspotentiale er ikke et problem for drikkevandskvaliteten - hverken mht. smag eller sundhed. Derimod har natrium-indholdet betydning for drikkevandskvaliteten. Natrium-indholdet øges, når der anvendes ionbytning med salt og lud. Hvis råvandet indeholder klorid, bromid og NVOC, er der risiko for, at der dannes sundhedsskadelige stoffer som trihalomethaner og bromat ved blødgøring ved hjælp af elektrolyse. Endelig bør I sikre jer, at det blødgjorte vand ikke er korrosivt.

3. Vandforbrug til returskyl og spildevandsafgift

Ved blødgøring bruges vand til returskyl. Det bliver til spildevand. Der er stor forskel på vandforbrug og spildevandets kvalitet ved de forskellige blødgøringsmetoder. Spildevandsafgiften kan være en stor post for driftsøkonomien.

4. Pladsforhold på vandværket

Der er forskel på, hvor meget de forskellige blødgøringsmetoder fylder. Traditionel ionbytning fylder ikke ret meget, fordi man kan nøjes med at blødgøre en delstrøm, mens blødgøring med fx pelletmetode fylder mere, fordi hele vandstrømmen blødgøres.

5. Krav til drift og vedligehold

Traditionel ionbytning er stort set fuldautomatisk og kræver et minimum til drift og vedligehold. Andre metoder, der anvender farlige kemikalier eller flere proces-trin, er mere krævende både mht. drift og vedligehold.

6. De samlede anlægs- og driftsomkostninger

I får den bedste idé om, hvilket anlæg der er billigst, ved at beregne nutidsværdien af anlægsprisen (inklusive ombygninger) samt årlige drifts- og vedligeholdsomkostninger i anlæggets forventede levetid.

Kilde: Krüger A/S