Klimatiltag i gadeplan plages af støj og snavs
I områder med tung trafik som f.eks. Esplanaden her kan hængsler på klimaristene gå i stykker, og så begynder de at klapre højlydt. Der er også problemer med at holde skidtet væk fra dem.

Foto : Michael Rothenborg

Klimatiltag i gadeplan plages af støj og snavs

Klimarender og –riste i København har udfordringer med design, drift og vedligeholdelse. De skal nu videreudvikles. Den såkaldte klimaflise virker mere lovende – i hvert fald efter det første forsøg.
Nogle gange er der simpelthen ikke plads til regnvandsledninger, fordi vejen er fyldt med andre forsyninger; som fjernvarme, gas, vand og kloakledninger.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.