Klimatilpasningen er mange steder nærmest gået i stå, men der er stort behov for at sikre mere, ikke mindst ved de danske kyster.
Klimatilpasningen er mange steder nærmest gået i stå, men der er stort behov for at sikre mere, ikke mindst ved de danske kyster.

Foto : Bigstock

Klimasikringen skal op i gear

Love og regler skal passe til det nye klima. Staten skal prioritere og koordinere mere. Og så skal mulighederne for finansiering udvides. Det konkluderede bl.a. KL, Dansk Byggeri og Parcelhusejernes Landsforening på konference om klimatilpasning.
Klimatilpasningen skal op i gear. Det var alle parter enige om på den tekniske klimakonference, som Kommunernes Landsforening (KL) afholdt i sidste uge: Fra KL selv over Dansk Byggeri, Parcelhusejernes Landsforening, brancheorganisationen Danva og en lang række forskellige kommuner.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.