Klimasikring af Nørrebrogade Kvarteret i Fredericia

I april 2019 startede Per Aarsleff A/S gravearbejdet for Fredericia Spildevand og Energi A/S ved Indre Ringvej i Fredericia. Det var første spadestik forud for en ti år lang proces, men inden arbejdet begyndte, foregik der en grundig planlægningsproces.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Fakta om Nørrebrogade kvarteret

  • Nørrebrogade kvarteret er med et areal på ca. 125 ha på størrelse med hele Indre By.
  • I gennemsnit falder der årligt mere end 90.000 m3 regnvand i Nørrebrogade kvarteret.
  • Ca. 50 % af regnvandet ender direkte i kloaksystemet.
  • Ca. 50 % af regnvandet siver ned i jorden, fordamper, bliver til vandpytter mv.
  • De regnvandsledninger, vi etablerer, har en indvendig diameter på op til 1,6 m.
  • Vi etablerer 12-14 km ny kloakledning og mere end 200 nye brønde.
  • Vi reducerer mængden af urenset spildevand, der løber ud i Ullerup Bæk, med op til 50 %.
  • De ældste registrerede kloakrør er over 100 år gamle.

 

Kilde: Fredericia Spildevand og Energi A/S