Grafikken viser tidligere og forventede årlige vandudbytte og efterspørgsel på vand. (a - øverst til venstre) Vandudbytte i tidligere periode (Bm3 – milliard kubikmeter). - (b - øverst til højre) Procentændring i vandudbytte fra tidligere periode til fremtid – ud fra et gennemsnit af 14 forskellige fremtidsscenarier. - (c) Vandforbrug i den forløbne periode (Mm3 – kubikmillimeter). - (d) Procentændring i efterspørgslen på vand fra tidligere periode til fremtiden – ud fra et gennemsnit af 14 forskellige fremtidsscenarier. Tidsperioderne er nær fortid (1985-2010) og fremtid (2046-2070).
Grafikken viser tidligere og forventede årlige vandudbytte og efterspørgsel på vand. (a - øverst til venstre) Vandudbytte i tidligere periode (Bm3 – milliard kubikmeter). - (b - øverst til højre) Procentændring i vandudbytte fra tidligere periode til fremtid – ud fra et gennemsnit af 14 forskellige fremtidsscenarier. - (c) Vandforbrug i den forløbne periode (Mm3 – kubikmillimeter). - (d) Procentændring i efterspørgslen på vand fra tidligere periode til fremtiden – ud fra et gennemsnit af 14 forskellige fremtidsscenarier. Tidsperioderne er nær fortid (1985-2010) og fremtid (2046-2070).

Foto : American Geophysical Union, AGU - tidsskriftet Earth’s Future

Klima og befolkningstilvækst ødelægger USA’s kamp imod vandmangel

Selve om vandforbruget pr. indbygger falder, undgår en række i forvejen tørre områder i USA ikke vandmangel inden år 2100, viser en statslig opgørelse.
Trods bestræbelser på at bruge vand mere effektivt og spare på vandet hele vejen rundt i samfundet, så undgår en række i forvejen tørre områder i USA ikke vandmangel inden udgangen af dette århundrede. For klimaændringer og befolkningstilvækst arbejder imod, viser en ny undersøgelse fra American Geophysical Union, AGU.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.