Brøndbyvester Vandværk er ombygget - og leverer nu blødere vand til kunderne. De store tanke er til pelletmetoden. Hør mere om den i videoen nederst i artiklen.
Brøndbyvester Vandværk er ombygget - og leverer nu blødere vand til kunderne. De store tanke er til pelletmetoden. Hør mere om den i videoen nederst i artiklen.

Foto : Hofor

Klare effekter ved overgangen til blødere vand i Brøndby

Hofor er i gang med udrulning af blødere vand i hovedstadsområdet. Nu er erfaringerne fra det første sted indsamlet. De bekræfter stort set tidligere estimater af gavnlige effekter. Dog sparer blødt vand ikke strøm til elkedlen.
Den 18. september 2017 åbnede Brøndbyvester Vandværk for hanerne efter en større ombygning, hvor man har tilsluttet et såkaldt pelletanlæg, der reducerer indholdet af kalk i vandet markant.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Huller i tænderne?

Tidligere har det været fremme, at mennesker får færre huller i tænderne i områder med hårdt vand – altså meget kalk i vandet. Men undersøgelsen tager ikke højde for sociale forhold, der kan spille ind.

I efteråret skrev Styrelsen for Patientsikkerhed i et svar til Hofor, at god tandhygiejne, brug af fluortandpasta og regelmæssige tandlægebesøg er den vigtigste indsats mod huller i tænderne.

Det har således mindre betydning, hvor hårdt eller blødt vandet er.

Kilde: Hofor

Konklusioner

Konklusionerne fra undersøgelsen af 'Før- og eftermålinger af effekter ved blødgøring i Brøndby', hvor vandets hårdhed er reduceret fra 20-22 °dH til 10-12 °dH

For erhvervskunderne:

 • Nyttevirkningen i fjernvarmesystemer til opvarmning af brugsvand faldt i takt med opbygning af kalkudfældninger. I varmeveksleren så man en reduktion på 15 % over fire måneder med hårdt vand. Denne reduktion faldt til 1,5% i perioden med blødere vand.

 • Kalkudfældninger på varmeveksleren faldt fra 303 til 156 g (50%) ved overgang fra hårdt til blødere vand.

 • Udgifter til service, hvor kalkudfældninger fjernes fra varmesystemerne, kan sandsynligvis reduceres fra 3 til 2 gange per år for varmeveksleren (det specifikke varmesystem, der indgår i målingerne).
   
 • Saltforbrug i fire decentrale blødgøringsanlæg (ionbytteranlæg) blev reduceret med 10 til 37 % ved overgang til blødere vand. Effekten afhænger af korrekt indstilling af anlæg. Man kan spare mellem 324 og 693 kr./år per anlæg.
   
 • Kalkudfældninger på perlatorer og cisternekits reduceredes med 42 og 81 % (vægt) ved blødere vand. For et ældrecenter med cirka 100 beboere og dermed 100 perlatorer og cisternekits er den forventede besparelse cirka 24.000 kr./år.
   
 • Antropologinterviews blandt driftsansvarlige viste, at man brugte mindre tid på arbejdsprocesser relateret til vandets hårdhed og kunne bruge tiden til f.eks. beboere.
   
 • Antropologinterviews viste, at produktionsvirksomheder opfatter blødere vand som en forbedring af vandkvaliteten sammenlignet med det hårde vand.
   
 • Virksomheder, der selv har blødgøringsanlæg til at fjerne kalken i vandet, har ikke haft problemer med overgangen til det blødere vand på nær i to tilfælde, hvor man måtte bruge ekstra arbejdstimer på at tilpasse produktionsprocessen.  

30 husholdninger:

 • Levetiden for elkedler og kaffemaskiner er et til to år lavere end tidligere estimeret for hårdt vand. 
   
 • Elkedler kalker mere til ved hårdt end blødere vand. Der blev aflejret cirka 30 % mindre kalk på en tremåneders periode efter overgangen til blødere vand.
   
 • Elforbrug og tid til kogning af 1L vand i elkedel er ikke påvirket af vandets hårdhed.
   
 • Der kan både spares på mængden af salt, afspændingsmidler og afkalkningsmidler til hvidevarer og armaturer og toiletter. Og spares tid. F.eks. er afkalkningsfrekevensen på elkedel eller kaffemaskine faldet fra 6-7 gange om året til 3 gange om året.
   
 • Folk er mest optaget af mulighederne med blødere vand med at reducere miljøbelastning i hjemmet, bruge mindre tid på rengøring af afkalkning og øge levetiden på husholdningsmaskiner.

Kilde: Før og eftermålinger af effekter af blødgøring af Brøndby, et samarbejdsprojekt mellem DTU og Hofor, DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi.