Klagenævn skal behandle dumpning af havnesediment i ålegræs-område

Det er sediment her fra Lynæs Havn, der skal dumpes i ålegræs-område ud for havnen. Men spørgsmålet er, om det er lovligt.
Det er sediment her fra Lynæs Havn, der skal dumpes i ålegræs-område ud for havnen. Men spørgsmålet er, om det er lovligt. Illustration: Michael Rothenborg. Se større version
Kystdirektoratet kritiseres igen for en sag, hvor man har givet tilladelse til dumpning af havnesediment i vandmiljø- og klimavenligt ålegræs uden reel miljøundersøgelse. DN tager nu sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
16. november kl. 06:06

Der er opstået endnu en strid om, hvorvidt man kan dumpe havnesediment på ålegræs – og igen havner den i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er Lynæs Havn i Nordsjælland, der af Kystdirektoratet har fået tilladelse til bypass af op til 3.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra sejlrendeområdet.

Men der er flere problemer i den afgørelse, mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), der derfor har klaget til nævnet.

»Der er manglende reel miljøvurdering, generel tvivlsom dokumentation og risiko for forringelse for især ålegræs,« siger Henning Mørk Jørgensen, biolog i DN.

Miljøstyrelsen mangler oplysninger

Miljøstyrelsen er heller ikke uden betænkeligheder. I sit høringssvar skriver styrelsen bl.a., at:

»I den konkrete sag er der ansøgt om bypass af oprenset sediment på ”3-4 meters vanddybde”, som er betydeligt lavere end det konkrete miljømål for ålegræssets dybdegrænse jf. vandområdeplanerne« - den dybdegrænse er nemlig minimum 5,5 meter.

Få fuld adgang til WaterTech

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til WaterTech
Alt indhold på WaterTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
Debatten
Du har ikke tilladelse til at deltage i debatten. Kontakt support@ing.dk hvis du mener at dette er en fejl.
Forsiden