Slusebyggeriet i Jyllinge Nordmark ved Roskilde, inden klagenævnet stoppede det - og dermed satte flere andre kommuner i vildrede, om konflikten mellem EU's regler om naturbeskyttelse og klimabeskyttelse.
Slusebyggeriet i Jyllinge Nordmark ved Roskilde, inden klagenævnet stoppede det - og dermed satte flere andre kommuner i vildrede, om konflikten mellem EU's regler om naturbeskyttelse og klimabeskyttelse.

Foto : Roskilde Kommune

Kendelse har sat kystsikring på pause

Flere kommuner rundt om i landet er frustrerede over, at hensynet til EU’s naturområder støder sammen med EU’s regler om beskyttelse mod oversvømmelse. Miljøstyrelsen lover, at der er hjælp på vej.
I flere stormflodsramte kommuner er kystsikring sat på hold, mens man venter på en afklaring af, hvilke af to modstridende hensyn der vægter tungest:
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Naturbeskyttelse versus klimabeskyttelse

Grundlaget for Natura 2000-områderne er EU's naturbeskyttelsesdirektiver habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter – herunder at udpege mindst 7 procent af sit landareal som Natura 2000-område.Danmark har udpeget godt 8 procent – det er det laveste i EU.

Ifølge EU’s oversvømmelsesdirektiv skal de mest udsatte danske kommuner udarbejde risikostyringsplaner for at mindske konsekvenserne af ekstreme oversvømmelser. Listen over de mest udsatte opdateres jævnligt – i takt med klimaændringerne – p.t. er 22 kommuner på listen.