Fungerer overvågningen af vandmiljøet optimalt? Karen Søgaard Christiansen, Mads Høhne Kromann, Maja Juul Toft og Christian Rundblad diskuterer klimaprojektet ved Nymosen i Vangede.
Fungerer overvågningen af vandmiljøet optimalt? Karen Søgaard Christiansen, Mads Høhne Kromann, Maja Juul Toft og Christian Rundblad diskuterer klimaprojektet ved Nymosen i Vangede.

Foto : Michael Rothenborg

Kemiske stoffer i vejvand kan – og skal – bremses

I Gentofte Kommune har man i et usædvanligt velmonitoreret klimaprojekt afkoblet vejvand fra kloakken for at begrænse oversvømmelser. Samtidig er der lavet tiltag for at minimere påvirkningen af vandmiljøet.
»Indtil for få år siden var regnvand jo defineret som rent,« siger miljøkemiker, ph.d. Karen Søgaard Christiansen fra Niras og ryster lidt på hovedet. Regnvand på terræn har aldrig været rent, og i de seneste år er den erkendelse i stigende grad kommet ind i projekter som klimasikring, virksomhedsudvidelse, oprensning af forurenede grunde og lignende.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.