Det er et eller andet sted bag Krusåen her, at der skal placeres et regnvandsbassin. Men hvor? Det strides man om i Aabenraa i en sag om naturbeskyttelse versus klimatilpasning, der har principiel betydning.
Det er et eller andet sted bag Krusåen her, at der skal placeres et regnvandsbassin. Men hvor? Det strides man om i Aabenraa i en sag om naturbeskyttelse versus klimatilpasning, der har principiel betydning.

Foto : Michael Rothenborg

Kan man placere et regnvandsbassin i beskyttet natur?

En principiel sag fra Sønderjylland om sammenstød mellem klimatilpasning og naturbeskyttelse er på vej i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Striden handler bl.a., om et regnvandsbassin kan gøre beskyttet natur bedre.
Kan man placere et regnvandsbassin i et paragraf 3-naturbeskyttet område – eller må klimasikringen vige for naturen, som det ofte er tilfældet, når kystbeskyttelse støder sammen med EU-natur?
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Hvad er et paragraf 3-naturområde?

Omkring 10 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3.

Det er naturtyperne: Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb.

Læs mere her.