Kan en kloakagtig å forvandles til et grønt Kinderæg?
Projektleder Sonia Sørensen foran et af 18 kloakoverløb på en ganske kort strækning. I baggrunden Herlev Hospital, der renser sit spildevand så godt, at det kan ledes direkte ud i Kagsåen og dermed nedsætte risikoen for udtørring om sommeren.

Foto : Michael Rothenborg

Kan en kloakagtig å forvandles til et grønt Kinderæg?

I en københavnsk forstad ligger et vandløb, der ofte lugter som en kloak. Den får nu status som spildevandsteknisk anlæg – men skal alligevel være langt renere. Og samtidig sikrer man mod oversvømmelser som led i et storstilet miljø- og klimaprojekt.
»Sådan en å i en tætbebygget dansk forstad kan jo ikke blive så ren som en norsk elv.« Med disse ord forklarede Herlevs daværende miljøchef for ti år siden undertegnede journalist, hvorfor kommunen bad om at få fritaget det stærkt spildevandsbelastede vandløb Kagsåen fra at leve op til EU’s krav.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.