Den erfarne naturgenopretter Mogens Bjørn Nielsen ved en af de kraftigste pumpestationer i Danmark; i Fannerup på Djursland. I baggrunden den gamle sø, der visse steder ligger mere end to meter under havets overflade.
Den erfarne naturgenopretter Mogens Bjørn Nielsen ved en af de kraftigste pumpestationer i Danmark; i Fannerup på Djursland. I baggrunden den gamle sø, der visse steder ligger mere end to meter under havets overflade.

Foto : Michael Rothenborg

Kan det betale sig at genskabe Jyllands største sø?

I mere end 20 år har naturvenner arbejdet for at genskabe Jyllands største sø – og deres argumenter er blevet stadigt stærkere, også på klimaområdet. Men en oversvømmelse af den lavtliggende landbrugsjord har tilsyneladende meget lange udsigter.
Han har været med til at genslynge Skjern Å og mange andre naturgenopretningsprojekter. Han har stået bag helhedstænkning og udbredelse af de blågrønne klimaløsninger, som Aarhus Kommune ofte roses for.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

NÅR PUMPERNE SLUKKES

Den såkaldte kornsalgsperiode fra 1830 frigjorde kapital til at investere i nyt land, som samtidens teknologiudvikling og -begejstring satte fart på. Den anden store landvindingsperiode udfoldede sig i årene 1940-70, hvor staten ydede 66 pct. tilskud til landvinding.

I næsten 150 år blev der således opstillet tusindvis af afvandingspumper over det ganske land; de forvandlede vådområder til landbrugsland.

Siden ’naturgenopretning’ gled ind i det danske sprog i 1980’erne, er strømmen gået den modsatte vej; stadigt flere pumper bliver slukket.

WaterTech ser på nogle af de største og mest spektakulære projekter.

1: Det største p.t.: Søborg Sø.

2: Den største arealmæssigt: Skjern Å.

3: Den største sø: Filsø.

4. Den visionære med grundvandsbeskyttelse og vandbøfler.

5. I dag: Den største på ønskelisten.

Hermed er serien slut.