Insektgift i Cheminova-grundvand overskrider grænseværdien 10 millioner gange

Foto : Region Midtjylland

Insektgift i Cheminova-grundvand overskrider grænseværdien 10 millioner gange

Fra Ing.dk: En Rambøll-undersøgelse har kortlagt kemikalieforureningen i jorden og grundvandet under Cheminovas gamle fabriksgrund i Vestjylland. Grundvandet er som forventet stærkt forurenet med organofosfatpesticider og kulbrinter langt over grænseværdierne.
Der er ikke meget vand over grundvandet under Cheminovas gamle fabriksgrund i Vestjylland. Det viser en kortlægning af forureningen under fabriksgrunden, som Rambøll har lavet for Region Midtjylland.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Danmarks største forureninger

I Vestjylland ligger Harboøre Tange mellem Vesterhavet og Nissum Bredning syd for Thyborøn. Tangen er påvirket af årtiers produktion af pesticider. Cheminova (i dag FMC) flyttede i 1953 sin produktion til Harboøre Tange fra den tidligere adresse i Måløv ved København. Virksomhedens produktion og affaldshåndtering har medført en række forureninger på Harboøre Tange.

I løbet af 2019 forhandler regionerne med staten om finansiering af løsninger på de såkaldte "generationsforureninger". Region Midtjylland har tre "generationsforureninger", der alle er beliggende på Harboøre Tange. Det drejer sig om kemikaliedepotet på Høfde 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og Cheminovas nuværende fabriksgrund (FMC Site Rønland).

Kilde: Region Midtjylland