Patrick Biller fra Aarhus Universitet med et glas spildevandsslam - foran en rotationsfordamper med bio-råolie (tv).
Patrick Biller fra Aarhus Universitet med et glas spildevandsslam - foran en rotationsfordamper med bio-råolie (tv).

Foto : Aarhus Universitet

Innovativ teknologi forbedrer udvinding af fosfor og kvælstof fra slam

Miljøingeniør fra Aarhus Universitet skal udvinde renere fosfor og bio-råolie fra spildevandsslam og gylle, som kan raffineres til bl.a. flybrændstof. Lykkes det, vil det skabe en business case på flere områder, hvor det hidtil har været svært.
Et innovativt projekt fra Aarhus Universitet kan gøre det mere bæredygtigt – både miljømæssigt og økonomisk – at udvinde fosfor og kvælstof fra spildevandsslam og gylle.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.