Hvordan får vi mest miljø for pengene i reduktion af kloakoverløb?
I mange årtier diskuterede man slet ikke kloakoverløb. Men fra begyndelsen af 2010'erne var EU's Vandrammedirektiv med til at skabe øget fokus på vandmiljøet, og især det seneste år har problemet fyldt meget i debatten.

Foto : Michael Rothenborg

Hvordan får vi mest miljø for pengene i reduktion af kloakoverløb?

Et centralt spørgsmål i diskussionen om begrænsning af spildevand til åer, søer og kystvande er, hvor og hvordan kan det bedst betale sig at sætte ind over for kloakoverløb? Ved de største anlæg eller de mest sårbare recipienter? Miljøstyrelsen hælder til det første.
Der er meget stor forskel på, hvor meget spildevand kommuner og forsyninger må lukke ud til vandmiljøet ved kloakoverløb – og hvad de reelt lukker ud. Og problemet forværres af, at vi ofte er på herrens mark, hvad angår måling af kloakoverløbene til åer, søer og kystvande.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.