Høst af søsalat har flere grønne fordele – og kan formentlig betale sig
Søsalat skæmmer vand- og landskabet på mange måder - men det er der råd for, viser nyt notat.

Foto : Michael Bo Rasmussen/Aarhus Universitet

Høst af søsalat har flere grønne fordele – og kan formentlig betale sig

Søsalat i fjorde er et tydeligt tegn på ringe miljøtilstand, og den har også negative klimaeffekter. Men nyt notat peger på, at det kan indgå i den cirkulære økonomi ved at blive til dyrefoder og menneskeføde.
Det stinker, det er klamt at bade i, og det skader dyre- og plantelivet. Algearten ’søsalat’ skaber gener i mange danske fjorde. Søsalat vokser meget hurtigt og kan skabe store masseforekomster i lavvandede områder med stor næringsbelastning. Især i varme og solrige somre kan mængderne af søsalat fordobles på få dage.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.