Pernille Sloth fra Novafos foran Harrestrup Å og arealet, der skal huse det første af mange regnvandsbassiner for at forebygge oversvømmelser nedstrøms.
Pernille Sloth fra Novafos foran Harrestrup Å og arealet, der skal huse det første af mange regnvandsbassiner for at forebygge oversvømmelser nedstrøms.

Foto : Michael Rothenborg

Her forebygges oversvømmelser, langt fra hvor de sker

Det er ofte kommunerne, der ligger nedstrøms en å, der er plaget af oversvømmelser. Men det er opstrøms, at der er mest plads til klimasikring. Det tager et milliardprojekt i hovedstaden konsekvensen af.
Her er masser af plads til skybrudsvand, og man har ikke oplevet problemer med oversvømmelser. Hvorfor i alverden skal 11-mands-fodboldbanen så vige pladsen for et kæmpe regnvandsbassin, kunne en utilfreds Ballerup-borger måske finde på at spørge om?
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.