Miljømedarbejder Allan Schmidt på det område af Præstø Havn, der skal fyldes op for at give bedre forhold for fritidsaktiviteter. Hvis opfyldningen kan blive et problem for arter eller anden natur i Natura 2000-området i fjorden, skal projektet efter alt at dømme ændres.
Miljømedarbejder Allan Schmidt på det område af Præstø Havn, der skal fyldes op for at give bedre forhold for fritidsaktiviteter. Hvis opfyldningen kan blive et problem for arter eller anden natur i Natura 2000-området i fjorden, skal projektet efter alt at dømme ændres.

Foto : Michael Rothenborg

Her er kommunen med Danmarks længste EU-naturbeskyttede kyst

Borgerne skal beskyttes mod oversvømmelse, og naturen mod forringelse. Nogle kommuner har flere hundrede meter kyststrækning, hvor de hensyn støder sammen – og hvor man skal ned i selv de mindste detaljer.
Allan Schmidt og hans kolleger i Vordingborg Kommunes miljøafdeling har 398 km kyst – hvoraf 299,5 km er beskyttet af EU's Natura 2000-netværk.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Kommunerne med de længste Natura 2000-kystområder

Vordingborg er i top på listen over kommunerne med de længste Natura 2000-kyststrækninger – efterfulgt af Guldborgsund, Falster, Thisted og Slagelse.

Det er en noget anderledes Top 5, hvis man ser på en liste, der er opgjort procentmæssigt, altså hvor stor en del af en kommunes kyststrækning, der er Natura 2000. Så er Brønderslev nummer 1 med 100 procent (dog blot 18,5 km i alt), efterfulgt af Fanø, Viborg, Roskilde og Tårnby – hvor Fanø og Tårnby har de længste totale kyststrækninger af de fem.

Ser man på gengangere fra Top 20 for længste strækninger og største procentdele, finder man 11 kommuner: Vordingborg, Guldborgsund, Slagelse, Læsø, Nordfyns, Tønder, Tårnby, Frederikssund, Esbjerg, Næstved og Ærø.

Samlet set er det således især kommuner på Sjælland, der har de største udfordringer på dette område, hvor kystbeskyttelse skal forenes med naturbeskyttelse.

Kilde: DI Infrastruktur - se Danmarkskort her.