Steen Olsen (tv.) og Karsten Lindegård Jensen diskuterer bølgehøjder og slusestabilitet på kanten af DHI's forsøgsbassin.
Steen Olsen (tv.) og Karsten Lindegård Jensen diskuterer bølgehøjder og slusestabilitet på kanten af DHI's forsøgsbassin.

Foto : Michael Rothenborg

Havnemolen forvandles til en sluse, når det stormer

En skibsingeniør har patenteret en mobil stormflodsbarriere, der er langt billigere end de eksisterende. Barrieren har netop klaret DHI’s stabilitetstests og ligger nu til vurdering hos flere kommuner.
»Skal vi prøve at sætte bølger på?« spørger Steen Olsen. »Ja, vi kører med halvandens meters signifikant bølgehøjde,« svarer Karsten Lindegård Jensen. Og så begynder det at bølge i det 30x30 meter store forsøgsbassin hos DHI i Hørsholm.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Stilhed før storm

I Danmark har der været talt om sluser og stormflodsbarrierer i en årrække, men ingen af de større planer er rigtig blevet til noget endnu.

København har i årevis diskuteret, hvilke type sluser der er mest hensigtsmæssige – især stormfloden Bodil satte gang i sagen, da man kun var 1 cm under det kritiske niveau – men en egentlig beslutning er gentagne gange blevet udsat.

I det meget udsatte Kerteminde så det i flere år ud til, at man ville få en sluse som stormflodssikring ved havnen, men bl.a. pga. uenighed om finansieringen blev den stemt ned i fjor.

I det område der blev hårdest ramt af Bodil, Jyllinge Nordmark, gik sluse- og digebyggeriet rent faktisk i gang. Men efter et langt bøvlet forløb fik en klage over konflikt med et EU-naturområde stoppet det her i foråret.