Mens større stykker plastaffald udgør en fare for dyrelivet, så viser et nyt dansk forskningsprojekt, at mikroplast udgør en mindre trussel mod miljøet end frygtet.
Mens større stykker plastaffald udgør en fare for dyrelivet, så viser et nyt dansk forskningsprojekt, at mikroplast udgør en mindre trussel mod miljøet end frygtet.

Foto : chelmicki / Bigstockphoto

Havbiolog afliver affaldsmyte: Mikroplast er ingen miljøkatastrofe

Danske forskere har undersøgt konsekvenserne af plastfoureningen for havmiljøets fødekæde. Projektet viser, at mikroplasten ikke har de frygtede konsekvenser, men snarere er en indikator på generel miljøforurening.
Billederne af døde havfugle med maven fyldt med plastaffald og af sæler fuldkommen indviklet i efterladte fiskenet er efterhånden indprentet på de flestes hjernehinder som uafviselig dokumentation på omfanget af menneskehedens problematiske håndtering af plastaffald, som har det med at ende i verdenshavene.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.