Louie med snuden i sporet: Hvor er der klorerede opløsningsmidler, der kan være til fare for grundvandet?
Louie med snuden i sporet: Hvor er der klorerede opløsningsmidler, der kan være til fare for grundvandet?

Foto : Michael Rothenborg

Han snuser sig frem til forureningen

Orbicon har trænet Danmarks første forureningshund, der opererer over hele landet – og i udlandet. Hans følsomme snude har lokaliseret klorerede opløsningsmidler billigere, end man ellers kunne have gjort.
»Sit,« siger Mette Algreen Nielsen fra Orbicon til seksårige Louie. Han gør det, og hun smider en kiks op i luften – som han rutineret griber. »Søg.«
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Grundvandsikring i gammelt industrikvarter

På Industrivænget 13 i Havdrup har der været maskinfabrik i perioden 1967-2008. Affedtning af metalemner blev lavet i et trikar med det klorerede opløsningsmiddel trichlorethylen (TCE).

Undersøgelser igangsat i 2014 viste kraftig forurening med TCE. Forureningen er fundet i jorden i op til 12 meters dybde, og en del af forureningen ligger under bygningen, hvor der har været maskinværksted.

Forureningen udgør en risiko for områdets grundvandsressourcer og påvirkede indeklimaet i en bolig på Industrivænget 15, der tidligere har hørt sammen med maskinfabrikken. Region Sjælland har i 2016 opkøbt og nedrevet det forureningspåvirkede hus.

I 2019 er der igangsat undersøgelser til afgrænsning af forureningen for at bestemme hvilken indsats, der bedst vil sikre grundvandet. Ud fra de hidtidige undersøgelser tyder det på, at en egnet metode vil være en termisk oprensning, hvor forureningen varmes ud af jorden.

Kilde: Region Sjælland

vand industri forurening
Illustration: Region Sjælland