Selv om regnsvandsbede ofte er billigere at anlægge end nye regnvandsledninger, så kan det - trods den grønne overflade - i nogle tilfælde være bedre for miljøet at bruge de tradtionelle rørløsninger. Det viser et nyt beregningsværktøj udviklet i et samarbejde mellem DTU Miljø og Vandcenter Syd. Fotoet her er fra et andet projekt.
Selv om regnsvandsbede ofte er billigere at anlægge end nye regnvandsledninger, så kan det - trods den grønne overflade - i nogle tilfælde være bedre for miljøet at bruge de tradtionelle rørløsninger. Det viser et nyt beregningsværktøj udviklet i et samarbejde mellem DTU Miljø og Vandcenter Syd. Fotoet her er fra et andet projekt.

Foto : Odder Spildevand

'Grøn' klimatilpasning er ikke altid bedst for miljøet

Ny DTU-værktøj kan vurdere miljøpåvirkningen af forskellige typer klimatilpasning over hele løsningens levetid.
Traditionelle afløbssystemer eller grønne overfladeløsninger til nedsivning af regnvand – hvad er egentlig grønnest, hvis man ser på hele levetiden for løsningen?
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Fakta om p.hd.-afhandlingen

Ph.d.-afhandlingens titel:
 

'Life Cycle Assessment of Stormwater Management Systems – Quantification of environmental impacts for decision support'
 

Ph.d.-vejledere:
Martin Rygaard
Karsten Arnbjerg-Nielsen
Michael Zwicky Hauschild
Christian Ammitsøe