Grønland vil være grøn: Lossepladser må ikke længere true vand og miljø
Der skal mere styr på lossepladserne i Grønland, her er det dumpen i Arsuk.

Foto : Sermersooq Kommune

Grønland vil være grøn: Lossepladser må ikke længere true vand og miljø

Grønland vil sejle forbrændingsegnet affald fra miljøskadelige lossepladser i bygder og mindre byer til Nuuk og Sisimiut. Det er en sørejse på op mod 2.600 km, men den bedste løsning, miljø- og klimamæssigt, ifølge Selvstyret.
Mens der er ved at være ret godt styr på affaldet i større grønlandske byer, er der reelt ingen af lossepladserne - de såkaldte dumpe - der er miljøgodkendt.. Udsivning fra mange af dem truer således stadig drikkevand og havmiljø.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.