Grøn beskyttelse af blå ressource
Troels Kærgaard Bjerre foran en vandindvindingsboring, der stadig er for belastet af pesticider fra fortidens sukkerroeproduktion til at kunne benyttes.

Foto : Michael Rothenborg

Grøn beskyttelse af blå ressource

Der er flere samarbejder på vej mellem forsyninger, kommuner og staten om at rejse skov for at sikre drikkevandet mod pesticidrester – og forbedre andre miljø-, natur- og klimaaspekter. Det foreløbigt største projekt finder man på Fyn.
VandCenter Syd og Odense Kommune var forudseende, da de etablerede Elmelund Skov her sammen med staten. Faktisk mere forudseende, end de anede: Efter skoven var rejst, fandt man pesticidresten DPC, et nedbrydningsprodukt fra den sukkerroeproduktion, der tidligere var ret udbredt her på Fyn.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.