Genbrugsjord skal beskytte ny bydel mod oversvømmelser
Seniorkonsulent Joan Krogh fra Niras - en af de tre rådgivere, der er involveret i at genbruge jord til klimasikring af et nyt byområde ved Hillerød.

Foto : Michael Rothenborg

Genbrugsjord skal beskytte ny bydel mod oversvømmelser

Det kan spare mange millioner kroner og mange ton CO2 at bruge overskudsjord til f.eks. diger. Nu skal teknikken også benyttes til at terrænregulere for at sikre nybyggeri mod oversvømmelser. Men den er ikke uden udfordringer.
Når man står i den kommende bydel Favrholm ved Hillerød, kan man godt fornemme, at det er nødvendigt at klimasikre: Bydelen er meget lavtliggende og beliggende ved starten af flere vandløb, som ikke kan klare, at der sendes store mængder vand med stor hastighed gennem dem, når det regner meget.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.