Fra ond til god cirkel: Havmiljøet får en hjælpende hånd
En vigtig del af projektet: høst af muslinger ud for Munkebjerg.

Foto : Mads Fjeldsø Christensen

Fra ond til god cirkel: Havmiljøet får en hjælpende hånd

Et banebrydende havmiljøprojekt skal give Vejle Fjord bedre økologisk tilstand og komme nærmere EU’s miljøkrav. Virkemidler som ålegræs og muslingebanker får også positiv indflydelse på havets fødekæder, kystsikring og CO2-reduktion.
En båd med fire mand kommer sejlende ind til molen ude fra fjorden; to af dem har tætsiddende grønne dykkerdragter på og ligner en kloning mellem Hulk og Teenage Mutant Ninja Turtles. Men der skal også næsten superkræfter til, hvis deres mission skal lykkes: Naturen i Vejle Fjord skal genoprettes.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.