Camilla Hvid, Nina Caspersen og Bo Bonnerup diskuterer planerne for renovering af Ålebækken Renseanlæg - der ikke er effektivt nok i dag: Cirka 20 gange om året fosser opspædet spildevand som her direkte ud i Mølleåen via rørføringen til venstre.
Camilla Hvid, Nina Caspersen og Bo Bonnerup diskuterer planerne for renovering af Ålebækken Renseanlæg - der ikke er effektivt nok i dag: Cirka 20 gange om året fosser opspædet spildevand som her direkte ud i Mølleåen via rørføringen til venstre.

Foto : Michael Rothenborg - se video nede i artiklen.

Fra gråt spildevandsanlæg til grøn ruinpark

150 millioner liter spildevand udledes årligt til Mølleåen fra et enkelt kloakoverløb i Lyngby. Men nu skal bæredygtigheden fremmes på flere fronter i et projekt, der samtidig introducerer en helt ny metode til at håndtere forurenede industriområder.
Det minder næsten om en norsk elv. Men vandet er langtfra så rent. Det er faktisk spildevand, blandet med regnvand, der i vandfaldsagtige kaskader fosser ned mod Mølleåen her nord for København. »Det er jo sådan nogle overløb her, der har gjort projektet nødvendigt,« siger Nina Caspersen, projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning, og peger på spildevands-vandfaldet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.