Forsyningsselskaber kan styrke den grønne omstilling – hvis vi får lov

Forsyningsselskaberne spiller en nøglerolle i indfrielsen af politikernes ambitiøse mål om 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030. Men forældet og rigid lovgivning spænder ben for flere muligheder og gode ideer hos bl.a. vand- og spildevandsselskaberne.
Hvis der for alvor skal fart på den danske vandsektors bidrag til regeringens ambitiøse klimaplan om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, skal lovgivning og regulering af sektoren ses grundigt efter i sømmene.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.