Fire væsentlige vandudfordringer der skal løses. Nu

Bedre håndtering af regnvand, begrænsning af kloakoverløb, kortlægning af økologisk og kemisk status for vandmiljøet - og øget digitalisering. Det er DTU-professors bud på emner, der skal højere på dagsordenen i vandsektoren i de kommende måneder.
Vandrammedirektivet bliver ikke revideret. Direktivet er ellers fra en tid (2000) hvor mange problemstillinger på vandområdet, der optager os i dag, endnu ikke var erkendte eller blev taget særlig alvorligt.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.