Fiberoptisk kabel afslører regnvand i spildevandskloakker

Foto : Niras

Fiberoptisk kabel afslører regnvand i spildevandskloakker

I Trondheim blev temperaturmålinger med fiberkabler brugt til at finde de steder, hvor regnvandsafløb var fejltilkoblet spildevandskloakken. Metoden er ofte billigere end tv-optagelser og giver et langt mere detaljeret billede.
Med fiberoptiske kabler, der kan måle temperaturen i både spildevands- og regnvandskloakker, har det danske ingeniørfirma Niras i samarbejde med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) bistået Trondheim kommune med af finde de fejltilslutninger, som har betydet, at der er løbet regnvand i spildevandskloakken eller omvendt. Metoden kan også anvendes til at finde fejltilslutninger med spildevand på regnvandskloakken.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Sara Bugge Ploug
SBP
Illustration: Niras

Sara Bugge Ploug er markeds- og ekspertisechef i Niras’ afdeling for afløbsteknik og klimatilpasning i Jylland. Uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i afløbsteknik. Har primært beskæftiget sig med planlægning, herunder byudviklingsprojekter, fornyelsesplanlægning, spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner. 

DTS - fordele og ulemper

Fibre-optic Distributed Temperature Sensing (DTS) er navnet på det koncept, som Niras, NTNU og det hollandske firma Pertner4Urbanwater sammen har anvendt udviklet til bl.a. Trondheim kommune.

Med temperaturmålinger med et fiberkabel måler man temperaturen i vandet og kan dermed afsløre fejlkoblinger.

Parterne bag projektet i Trondheim DTS har selv udarbejdet denne liste over fordele og ulemper:

Fordele:

 • Dækker et stort område
 • Kræver ikke involvering af unødvendige borgere og aktører
 • Hurtige svar og god dokumentation for et større område
 • Masser af ekstra information om kloakken
 • Kan finde de tilkoblinger, som normalt er svære at finde pga. små vandmængder
 • Giver kontinuerlige målinger af tilledning til systemet

Ulemper

 • Dyrt system
 • Kræver stadig manuel gennemgang af resultater
 • Er afhængig af gode nedbørshændelser – kan ikke afsløre fejl i tørkeperioder
 • Fordrer en god installation
 • Fysiske tests af mistænkte ejendomme er stadig nødvendige
 • Kan give tilstopninger