Lønstrup er et af de områder i Danmark, der er hårdest ramt af kysterosion, men sommerhusejernes ønske om mere effektiv klimasikring afvises af staten med henvisning til Natura 2000-reglerne.
Lønstrup er et af de områder i Danmark, der er hårdest ramt af kysterosion, men sommerhusejernes ønske om mere effektiv klimasikring afvises af staten med henvisning til Natura 2000-reglerne.

Foto : Michael Rothenborg

Fagfolk: EU-naturbeskyttelse bremser kystsikring - regler bør laves om

Både diger og sluser mod oversvømmelse og erosionsbeskyttelse bliver forsinket eller helt forhindret af EU’s meget strikse Natura 2000-regler. Ministeren er enig med kritikere i behovet for at se på en revision af regler og andre tiltag.
I Roskilde blev kystsikring for det meget lavtliggende Jyllinge Nordmark forsinket i mere end fem år, fordi byggeriet greb ind i blot 0,09 procent af et EU Natura 2000-område.
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Hvad er Natura 2000?

Natura 2000 er et storstilet EU-netværk, der har som overordnet mål at stoppe forringelser af naturens mangfoldighed.

Det består af habitatdirektivet (1993) og andre direktiver, der skal sikre, at arter og naturtyper skal have gode forhold, især indenfor de såkaldte habitat-og fuglebeskyttelsesområder. Visse sjældne arter og naturtyper er beskyttet overalt.