kloakrør, kloak
kloakrør, kloak

Foto : Bigstock/mulderphoto

Få overblik over dit kloaknet i en web-app

Med InflowGo, der er udviklet i et MUDP-projekt, kan forsyningerne få detaljeret viden om, hvor meget spildevand og uvedkommende vand fylder i specifikke dele af kloaksystemet. Man kan selv lave scenarier og dermed se, hvilke tiltag der er mest effektive.
Der skal fokus på hele kloaksystemet, når man skal afgøre, hvor det er fordelagtigt at skifte kloakrør, lave strømpeforinger eller på anden måde sætte ind mod uvedkommende vand. Med produktet InflowGo fra startup-virksomheden WaterZerv kan forsyningerne få et langt bedre overblik over, hvor man får de største fordele ved at udvide eller renovere kloakken.  
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Støtte fra MUDP og DTU

InflowGo blev udviklet i 2016-17 med MUDP-støtte i et samarbejdsprojekt mellem WaterZerv, DTU Miljø og Tårnby Forsyning. DTU Miljø og DTU Compute har bidraget til matematikken med støtte gennem Water DTU's VIS-program for små og mellemstorevirksomheder i 2017-2018.

Morten Grum - Blå bog
MG
Illustration: Morten Grum

Morten Grum, der grundlægger af WaterZerv, har mere end 25 års erfaring inden for urbant vand. Hans erfaring kommer fra alt mellem opgaver i EU, USA og Asien til specifikke forskning-, udviklings- og demonstrationsprojekter.

Han har en ph.d. i miljø og MBA i innovationsledelse. Han er forfatter/medforfatter til over 40 peer-reviewed artikler og er censor ved førende universiteter.

Ud over vand og spildevand har Morten en baggrund i matematisk statistik, softwaresystemer og forretningsudvikling.