EU-naturregler rammer stormflodssikring af hovedstaden

Sydamager
Illustration: Michael Rothenborg.
Klimatilpasningen af København og kommuner syd for kan komme til at kollidere med fugle og naturtyper ved Sydamager. Der er bl.a. bekymring for fuglenes føde, og det bliver nødvendigt at bruge en sjælden undtagelse og fravige et EU-direktiv, mener embedsmænd.
26. august 2021 kl. 06:32
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

Endnu et stort klimasikringsprojekt bliver nu mere kompliceret af hensynet til EU’s naturdirektiver.

Der er tale om risikostyringsplanen for København og Køge Bugt, som politikerne i hovedstadens teknik- og miljøudvalg skal behandle på mandag. Planen - og især sikringen af Kalveboderne (området mellem København syd/Hvidovre og Amager) vil gribe ind i Natura 2000-området ’Vestamager og havet syd for’. Det er udpeget som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde på baggrund af forekomsten af naturtyper som strandeng og grå/grøn klit og registrerede leve- og/eller ynglesteder for bl.a. havterne og klyde.

Det betyder, at disse naturtyper og levevilkårene for de registrerede fuglearter ikke må forringes. Men som forvaltningen skriver:

»Konsekvensvurderingen forventes at munde ud i en konklusion, der ikke kan udelukke en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, hvorfor det forventes, at der skal iværksættes en fravigelsesprocedure efter habitatbekendtgørelsens § 6.«

Få fuld adgang til WaterTech

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling. Få tilsendt tilbud

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til WaterTech
Alt indhold på WaterTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger