EU gransker dansk incitament til kloakoverløb

Kloakoverløb
En laissez-faire strategi ift. kloakoverløb er billigere for vandselskaberne end at rense spildevandet - pga. en mildt sagt uhensigtsmæssig afgiftsstruktur, som nu også er i EU's søgelys. Illustration: Michael Rothenborg. Se større version
Miljøministeren lovede ændringer i den absurde afgiftsstruktur allerede i september 2019, men det er blevet udskudt igen og igen – og er nu på dagsordenen i forhandlingerne om den nationale klimatilpasningsplan. Imens kører klagesag i EU.
13. januar kl. 06:16

Loven indeholder incitament til at forværre vandmiljøet – og sådan har det været i årevis. Men nu skal den absurde afgiftsstruktur, hvor vandselskaberne betaler for det rensede spildevand, men ikke for kloakoverløb, granskes af EU.

EU’s borgerklageudvalg, Udvalget for Andragender (PETI), har i december sendt den danske såkaldte Agerskovgruppes klage over afgiftsstrukturen videre både til EU-Kommissionen og EU’s miljøudvalg (ENVI).

Agerskovsgruppen er en sammenslutning af landmænd, der i årevis har kæmpet mod spildevandsudledninger, og som har argumenteret for – foreløbigt med held - at afgiftsstrukturen bl.a. kan være i strid med et af hovedsigterne med EU’s Vandrammedirektiv; at skabe god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Blev alligevel ikke en del af landbrugsforliget

Miljøminister Lea Wermelin (S) erkendte faktisk paradokset med afgiftsstrukturen - der også er blevet kaldt 'pervers' - allerede på et af sine første samråd i september 2019

Men der er ikke rigtig sket noget. Og da der i sommer kom svar fra ministeren i sagen, var det i bund og grund blot en henvisning til, at man stadig arbejder på at skaffe mere valide data – et svar, bl.a. SF var meget utilfreds med.

Lea Wermelin havde ellers bebudet, at overløb og generel udledning af spildevand skal begrænses yderligere, men både afgiftsstrukturen og øvrige mulige indgreb afhang ikke mindst af landbrugsforhandlingerne – som også blev forsinkede, og først faldt på plads i oktober 2021. Men uden at afgiftsstrukturen var med som delelement. 

Bliver en del af klimahandlingsplanen - måske

Venstres Erling Bonnesen har netop spurgt Wermelin, hvad hun kan oplyse om sagen - og: »Hvilke initiativer giver sagen anledning til fra ministeren?«

Men ifølge WaterTechs oplysninger kommer der næppe noget nyt i svaret, fordi det pt er planen, at en ændring af afgiftsstrukturen bliver en del af den nationale klimatilpasningsplan, der skal forhandles i år.

 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.