Danmark er et af de lande, der i stigende grad ser spildevand som en ressource. Men mange EU-lande koncentrerer sig stadig blot om rensning, og derfor er det ikke sikkert, at det kommende direktiv på området lægger sig op ad best practice.
Danmark er et af de lande, der i stigende grad ser spildevand som en ressource. Men mange EU-lande koncentrerer sig stadig blot om rensning, og derfor er det ikke sikkert, at det kommende direktiv på området lægger sig op ad best practice.

Foto : Michael Rothenborg

EU er på vej til at se spildevand som en ressource

Dansk spildevandsteknologi kan både gavne klima og miljø og øge energiproduktionen og forbedre økonomien. Men det er ikke så enkelt at overbevise de andre EU-lande om, at vi har det, som de har brug for.
Det er kun et lille afsnit i en omfattende rapport, men det kan vise sig at være et stort skridt – både for den grønne omstilling og for dansk eksport.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

EU og vandressourcerne

Tre af EU’s store direktiver på vandområdet står foran revision.

I denne artikel ser vi på direktivet om byspildevand, i en anden om drikkevandsdirektivet.

Fælles for dem er, at de ikke tidligere er blevet opfattet som ressourcedirektiver.

Det står endnu ikke klart, hvordan det tredje direktiv, Vandrammedirektivet, skal revideres. WaterTech følger sagen til efteråret.