Slusebyggeriet der skal sikre beboerne i Jyllinge mod stormflod; fotograferet få uger før, det blev stoppet af en klage.
Slusebyggeriet der skal sikre beboerne i Jyllinge mod stormflod; fotograferet få uger før, det blev stoppet af en klage.

Foto : Roskilde Kommune

Er udsigt vigtigere end helbred og sikring mod oversvømmelser?

Ved udløbet af Værebro Å måtte mere end 220 familier forlade deres huse som følge af stormen Bodil i 2013. Men et projekt med sluse, pumpe og et 2,4 meter højt dige ligger strandet – selv om beboernes helbred er på spil.
Philip Lange Møller misser med øjnene mod solen og kigger ud over byggepladsen ved udmundingen af Værebro Å. Vi er ikke i nærheden af en efterårs- eller vinterstorm, men det blæser dog ret kraftigt for årstiden. Ellers er her meget stille. Alt for stille efter hans mening.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Klimatilpasning ved de danske åer

Værebro Å har et opland på 150 km2 og har som rigtig mange andre danske åer stigende problemer med oversvømmelser som følge af øgede regnmængder og forhøjede vandstande.

Men der er først lige ved at komme gang i forskellige samarbejder mellem åens kommuner om en fælles håndtering af risiciene.

WaterTech sætter fokus på udfordringer og løsninger i denne serie.

Vandproblemer ved Værebro Å
Vand værebro å klimasikring
Illustration: Nanna Skytte

1. Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser 

2. Ny app visualiserer klimatilpasningen på din vej

3. Bedre beskæring af vandplanter skal mindske oversvømmelser

4. Er udsigt vigtigere end helbred og sikring mod oversvømmelser?

Serien ser på typiske udfordringer og mulige løsninger med klimatilpasning ved de danske åer. Den slutter med denne artikel.