Er pesticidfund i grundvand altid landbrugets skyld?

Det nytter ikke at smide beskyldninger på kryds og tværs, når det gælder pesticidforureninger, mener Kurt Ambo Nielsen, som i dette Synspunkt argumenterer for, at pesticidfund skal ses i en større sammenhæng end den rent kemiske.
Miljøstyrelsen foretager jævnligt screening af det danske grundvand for uønskede stoffer som pesticider og deres nedbrydningsprodukter. Der findes ofte spor af pesticiderne, og senest i efteråret 2019 er der foretaget en screening af grundvandsprøver for 415 stoffer fra 263 vandboringer.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.