Oversvømmelser fra Store Vejleå har hidtil truet mange ejendomme på den københavnske vestegn, men truslen er blevet markant mindre med en nødpumpestation ved Øresund.
Oversvømmelser fra Store Vejleå har hidtil truet mange ejendomme på den københavnske vestegn, men truslen er blevet markant mindre med en nødpumpestation ved Øresund.

Foto : Michael Rothenborg

En slusepumpe holder åen nede – i hele seks kommuner

Danmark har meget kystnær beboelse, der ligger lavt ved å-systemer. Når man er truet af vand fra to sider, kan nødpumpestationer være en god løsning, siger fagfolk og eksperter.
Den er stadig et særsyn i Danmark; den type kombination af sluse og pumpe, der er bygget her ved Ishøj Havn.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.