Én kommune mangler spildevandsindsats på op mod 3.500 ejendomme
Holbæk Fjord ser smuk ud fra oven, men vandmiljøet kan have taget skade som følge af stort efterslæb på kloakering og anden spildevandsindsats.

Foto : Wikimedia Commons/Pymouss

Én kommune mangler spildevandsindsats på op mod 3.500 ejendomme

Prioritering af nye bydele og usikkerhed om retstilstanden er hovedårsager til, at Holbæk har landets formentlig største spildevands-efterslæb ift. vandplanerne. Kommunen lover, at sagerne bliver bragt i orden nu – dog ikke til Vandrammedirektivets frist i 2027.
Holbæk Kommune har netop opdaget, at man har 2.000 ejendomme mere, som er ukloakerede ift., hvad man havde registreret. 2.000 ejendomme mere, som kræver en indsats ift. vandplanerne og vandmiljøet.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.