Karl Haxthausen lægger de net og ledninger ud, der hjælper bakterierne ved søens bund med at ånde - og dermed binde mere fosfor i sedimentet.
Karl Haxthausen lægger de net og ledninger ud, der hjælper bakterierne ved søens bund med at ånde - og dermed binde mere fosfor i sedimentet.

Foto : DTU Miljø

En elektrisk snorkel, der kan rense søer

Langt de fleste danske søer har fosforlagre, der giver flere alger, mindre ilt og dyreliv - og mere methan og grumset vand. Men nu vil et innovativt projekt give kunstigt åndedræt til naturens egen rensningsproces – på en billigere facon end hidtil.
Karl Haxthausen graver et par ledninger op af jorden og sætter dem ind i et multimeter. »Ledningerne er forbundet med vores to net derude,« siger han og peger ud på nogle bøjer på Søllerød Sø i Rudersdal Kommune.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.