Duplik: Meget mere drikkevand skal over på forbrugernes hænder

Drikkevand og spildevand skal ikke nødvendigvis reguleres på samme måde for at gavne klimaet. Levering af drikkevand bør varetages af rene, forbrugerejede drikkevandsselskaber; det vil give større gennemsigtighed, mere demokrati og billigere vandpriser, mener Danske Vandværker.
I et Synspunkt 1. september skriver den adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, at vandsektoren skal konsolideres for at stå stærkere, og at vores drikkevandsstruktur med mange decentrale forbrugerejede vandværker har overlevet sig selv.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.